Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι
  Παπαφλέσσα & Δραγατσανίου, 27100 Πύργος Ηλείας   |     (+30) 26210 33314

Δίκτυα Franchise – Πωλήσεων

  •  Μελέτη ανάπτυξης ∆ικτύου Καταστηµάτων με σκοπό την απεικόνιση, ανάλυση και αναγνώριση τοποθεσιών-αγορών βάσει γεωγραφικών, οικονοµικών και δηµογραφικών κριτηρίων µε απώτερο στόχο την βέλτιστη χωροθέτηση καταστηµάτων µιας επιχείρησης ή μιας αλυσίδας
  • Μελέτες εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύων πωλήσεων
francise