Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι
  Παπαφλέσσα & Δραγατσανίου, 27100 Πύργος Ηλείας   |     (+30) 26210 33314

Επιχειρηματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός-Υπηρεσίες Διοίκησης Επιχειρήσεων-Οργάνωση Επιχειρήσεων

Επιχειρηματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός -Υπηρεσίες Διοίκησης Επιχειρήσεων -Οργάνωση Επιχειρήσεων

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού οργανογράμματος.
  • Βελτίωση των ταμειακών ροών, μείωση κόστους παραγωγής, μείωση κόστους αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων, κατάργηση διαδικασιών και εργασιών που δεν προσδίδουν αξία στο προϊόν.
  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών.
  • Βελτίωση ταχύτητας ανάπτυξης νέων προϊόντων, εξάπλωσης σε νέες αγορές και εφαρμογής επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Ανάπτυξη νέων διαδικασιών λειτουργίας.
strategy