Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι
  Παπαφλέσσα & Δραγατσανίου, 27100 Πύργος Ηλείας   |     (+30) 26210 33314

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( BUSINESS CONSULTING – ADVISORY)

Η melecon πιστή στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ της βρίσκεται δίπλα σε κάθε επιχείρηση μέσα από μια ευρύτατη γκάμα προσφερόμενων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα :

  • Aνάλυση κάθε δομής υφιστάμενης επιχείρησης για την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της
  • Εκπόνηση δράσεων στρατηγικής ανάπτυξης μέσα από τον σχεδιασμό διαδικασιών με σκοπό την εύρεση και ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
  • Μελέτες διαχείρισης πιθανών επιχειρηματικών κινδύνων ( risk managemenet )
  • Υπηρεσίες αξιολόγησης επενδύσεων
  • Μελέτες σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων και φακέλων για την ένταξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ
  •  Υπηρεσίες ανάλυσης υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών και εκπόνηση δράσεων επαναξιολόγησης και βελτίωσης αυτών.
  • Υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και την δραστηριότητα της.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες
symvouloi