Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι
  Παπαφλέσσα & Δραγατσανίου, 27100 Πύργος Ηλείας   |     (+30) 26210 33314

Χρηματοικονομική Ανάλυση Ισολογισμών

Η ανάλυση των ισολογισμών με την βοήθεια αριθμοδεικτών και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων συνίσταται στην προσπάθεια εκτίμησης και ανάλυσης :

  1. Της αξίας , της ορθής συνθέσεως , του βαθμού αξιοποιήσεως των στοιχείων του παγίου ενεργητικού και της επιτυχίας των εις αυτά επενδυθέντων κεφαλαίων.
  2. Της αξίας και του ορθού ύψους του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.
  3. Της επάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων ( Ιδίου Παγίου και Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ) και της ρευστότητας της μονάδας.
  4. Της συνθέσεως και του κόστους των ξένων κεφαλαίων .
  5. Της αποδοτικότητας του συνόλου των επενδεδυμένων και των Ιδίων Κεφαλαίων .
  6. Της εξελίξεως της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων
dioikisi-prosopikou